Dokumentacioni

Tarifat e sherbimeve prane QRA

Tarifat e sherbimeve prane QRA.

Klikoni ne dokumentin bashkelidhur per ta shkarkuar.

Rregullore e sherbimeve prane QRA

Rregullore e sherbimeve prane QRA.

Klikoni ne dokumentin bashkelidhur per ta shkarkuar.

Rregullore e transaksioneve prane QRA

Rregullore e transaksioneve prane QRA

Klikoni ne dokumentin bashkelidhur per ta shkarkuar.

Kontrate Rregjistrimi Tip

Kontrate Rregjistrimi Tip.

Klikoni ne dokumentin bashkelidhur per ta shkarkuar.

QRA, 2013