Legjislacioni

Ligji "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare"

Lishi nr Nr.9901, datë 14.4.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare"

Kliko per ta shkarkuar:

Ligji "Per Titujt"

Ligji nr.9879, datë 21.2.2008, "Per titujt"

Kliko per ta shkarkuar:

QRA, 2013